Åkersberga Lastbilcentral

Rätta maskiner, transporter och material för ditt jobb.

– När Åkersberga LBC grundades år 1943 bestod samhället av ett par hus kring en järnvägsstation och inte så mycket mer. Sedan dess har vi kört material i mer än 70 år och vi har hjälpt många byggföretag och entreprenörer att bygga Åkersberga och andra orter i närheten.

– Vi satsar på en unik bredd i fordonsparken och en ovanligt hög kompetens i alla led. Det pågår stän-digt ett förbättringsarbete inom områdena kvalitet, miljö och service. Vårt material är CE-märkt och vår kvalitetssäkring ger dig alltid hög leveranssäkerhet och en jämngod service. Vårt engagemang och den personliga servisen vi ger är en bidragande orsak till vår framgång.

– Med två egna bergtäkter kan vi ge dig närproducerade material-leveranser av jord och bergkross, vi tar också emot berg och schaktmassor. Vi är kort sagt ett fullservice företag inom berg och schakt. När vi säger att vi är jordnära och kan flytta berg så menar vi allvar.

– Micke Hansson, Säljare Åkersberga LBC