Åkersberga Lastbilcentral

Container

Vi kan snabbt få en container dit du vill, när du vill. Allt mellan 10 och 30 kbm.

Containern hämtas sedan när du bett om det och körs till avfallsanläggning för sortering/återvinning alternativt deponi.

Volym Vikt l x b x h
5 kbm 7 ton 3,10 x 1,80 x 1,00
10 kbm 7 ton 3,60 x 1,90 x 1,80
15 kbm 7 ton 6,15 x 2,50 x 1,25
20 kbm 7 ton 6,15 x 2,50 x 1,25
30 kbm 11 ton 6,15 x 2,50 x 2,20